Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

margocia
4122 7197
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastraconyczas straconyczas

July 16 2017

margocia
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoxygenium oxygenium
margocia

July 09 2017

margocia
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiemanieba niemanieba
margocia
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir vianewnightmare newnightmare
6652 df1c 500
Reposted fromKiro Kiro viastockholmsyndrome stockholmsyndrome

July 08 2017

margocia

July 07 2017

margocia
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viate-quiero te-quiero
7003 17df 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoxygenium oxygenium
margocia

July 06 2017

margocia
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viaturboturtle turboturtle

June 27 2017

margocia
3457 e2bd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaistsoeasy istsoeasy

June 25 2017

margocia
3353 7202 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik

June 24 2017

0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

margocia
6859 e6cb 500
Reposted fromtheanother theanother viaifinkso ifinkso
margocia
7570 b93c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaifinkso ifinkso
margocia
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaifinkso ifinkso
margocia
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaapatyczna apatyczna

June 23 2017

margocia
margocia
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl