Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

margocia
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
Reposted fromintotheblack intotheblack viabylejaka bylejaka
margocia
7687 94c6
Reposted fromsh0tek sh0tek viabylejaka bylejaka
margocia
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viabylejaka bylejaka
margocia
O tym, że mimo to do niczego nie mogę dojść. I nie mogąc do niczego dojść, starzeję się. O tym,  że nie umiem już z całego serca pokochać. Że nie czuję już takiego drżenia serca. Że nie wiem, na czym mi zależy. Staram się jak mogę, robiąc swoje, ale to się na nic nie zdaje. Mam wrażenie, że moje ciało jest coraz trwardsze. Że organizm po trochu sztywnieje, twardnieje od środka. Boję się tego.
— Haruki Murakami - Tańcz tańcz tańcz
margocia
Ja nigdy nie będę mówił słuchaczom, jak mają interpretować piosenki. Nie interesuje mnie, co czuła Tori Amos pisząc daną piosenkę, bo w momencie, kiedy jej słucham, ona jest moja. Nie Tori. Jakie mamy prawo śmiać się z młodej dziewczyny, która słucha Feela, jeśli te piosenki są dla niej bardzo ważne?

Nie będzie mi przykro, jeśli ktoś będzie się śmiał z piosenki „Żaba tonie w betonie”, która dla mnie jest smutną piosenką o miłości. Nie o to chodzi. I mówiąc ogólnie, sztuka nie może być przeintelektualizowana, tak jak nie chodzi o to, by traktować ją niepoważnie. Trzeba tylko uważać z interpretacją i szufladkowaniem, dla kogo są dane emocje. Sztuka jest wolnością, nie służy temu, by ograniczać ją barierami.
— Czesław Mozil w rozmowie z Joanną Jałowiec (a Szymborska napisała kiedyś nową maturę z polskiego, zinterpretowała swój własny wiersz i zgodnie z kluczem dostała 67%)
Reposted fromyouthless youthless viabylejaka bylejaka

June 17 2017

margocia
margocia
margocia

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5053 b97a 500
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress

June 16 2017

margocia
Reposted frombluuu bluuu viapotrzask potrzask
2671 eedd

my-amoursensuel:

It me, bunny!!!

Reposted fromnudes nudes viajestemzero jestemzero

June 15 2017

2701 f04c 500
Reposted fromamatore amatore viajestemzero jestemzero
0664 5852 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viajestemzero jestemzero
4489 5183 500

anarchei:

Doug Stanhope

This is a quote from a guy who gets it. I made it into a poster in the hope that you’d understand it too.

Project: Posters

Reposted frombwana bwana viajestemzero jestemzero
3787 8c73 500
Reposted fromnudes nudes viajestemzero jestemzero
margocia
8660 2644 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
margocia
8661 ef11 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
margocia
8669 82cc 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
margocia
2751 70b4
Reposted fromjestemzero jestemzero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl