Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

margocia
margocia
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

May 12 2018

margocia
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 via4777727772 4777727772
margocia
Reposted fromjedyny jedyny
margocia
Reposted fromjedyny jedyny
margocia
3769 68c0
Reposted fromjedyny jedyny
margocia
Reposted fromjedyny jedyny
margocia
Reposted fromjedyny jedyny
margocia
Reposted fromjedyny jedyny

May 11 2018

margocia
8179 53b5 500
Reposted fromwyczes wyczes viaseaweed seaweed
margocia
Reposted from4777727772 4777727772
margocia
margocia
margocia
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo via4777727772 4777727772
9522 02da 500
Reposted frombrumous brumous via4777727772 4777727772
margocia
0001 bf10
Reposted fromnyaako nyaako viawdeszczubzy wdeszczubzy

May 07 2018

margocia

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe via4777727772 4777727772
margocia
7744 ec3d 500
Reposted from4777727772 4777727772
margocia

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
margocia
Obdarz mnie swoim pożądaniem...
Reposted fromiamstrong iamstrong via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...